Terbuka kepada semua kontraktor negeri Johor yang berpengalaman serta berkeupayaan dan berdaftar dengan Johor Centre for Construction Development (JCCD), CIDB, SPKK dan PKK adalah dipelawa untuk mendaftar di dalam Sistem Pendaftaran Kontraktor QHSB (PJK6). Kontraktor yang telah berdaftar berpeluang menyertai sebarang Sebutharga / Tender yang ada pada paparan senarai Sebutharga / Tender pada Sistem ePerolehan QHSB PJK6.